Przetargi organizowane przez -  AdministracjeAdministracja:
Rodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [2]
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   13-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-10
Termin składania ofert:   2016-02-15
Skrócony opis:   Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na gruntowny remont dachu wraz z wymianą więźby dachowej oraz wzmocnieniem stropów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 15
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-10 12:30:30   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-02-25 09:04:24  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   12-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-10
Termin składania ofert:   2016-02-23
Skrócony opis:   Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego położonego w Łodzi na nieruchomości przy ul. Łagiewnickiej 66.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-10 12:24:47   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-02-24 14:31:07  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   11-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-09
Termin składania ofert:   2016-02-22
Skrócony opis:   Wykonanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie ścian i więźby dachowej budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości ul. Przemysłowa 16 w Łodzi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-09 12:53:23   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-02-24 07:41:03  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   10-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-09
Termin składania ofert:   2016-02-22
Skrócony opis:   Część 1: wykonanie orzeczenia o stanie technicznym elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości ul. Berka Joselewicza 5 w Łodzi, kubatura – 2506 m3 Część 2: wykonanie orzeczenia o stanie technicznym budynku usytuowanego w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 55/61 w Łodzi zabezpieczenia wraz ze sposobem elementów konstrukcyjnych, kubatura – 6721,40 m3 Część 3: wykonanie orzeczenia o stanie technicznym budynku usytuowanego w nieruchomości przy ul. Astrów 1 w Łodzi, kubatura – 569 m3 Część 4: wykonanie orzeczenia o stanie technicznym budynku ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego schodów betonowych na klatce schodowej wraz ze sposobem zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku usytuowanego w nieruchomości ul. Obrońców Westerplatte 16 w Łodzi – kubatura 2203 m3 Część 5: wykonanie orzeczenie o stanie technicznym budynku usytuowanego w nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 42 w Łodzi – kubatura 225 m3
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-09 12:49:24   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-02-24 07:41:52  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   9-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-08
Termin składania ofert:   2016-02-12
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Popiela 5 a wraz z analizą opłacalności remontu.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-08 11:42:54   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-02-12 11:58:23  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   8-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-08
Termin składania ofert:   2016-02-12
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Sadowej 11
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-08 11:36:24   szczegóły
    ogłoszenie właściwe - 2016-02-10 09:58:57  

zobacz

    wynik konkursu - 2016-02-12 12:00:03  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   12587-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-05
Termin składania ofert:   2016-02-22
Skrócony opis:   ZP/6/2016 NA Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 5 części: Część 1: ul. Smutna 26 a m. 52 Część 2: ul. Smutna 26 m. 1 Część 3: ul. Smutna 26 m. 24 Część 4: ul. Organizacji WiN 41 m. 6 Cześć 5: ul. Franciszkańska 10 m. 28 i ul. Malinowa 10 m. 17
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-05 11:52:31   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   7-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-04
Termin składania ofert:   2016-02-11
Skrócony opis:   Dostawa i montaż komórek blaszanych dla nieruchomości Prywatnej przy ul. Ceglanej 7
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE blaszaki.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-04 13:40:40   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-02-15 14:03:15  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   6-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-04
Termin składania ofert:   2016-02-11
Skrócony opis:   Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Północnej 34 w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-04 10:59:55   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-02-12 09:42:39  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   23924-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-03
Termin składania ofert:   2016-02-18
Skrócony opis:   ZP/5/2016 na Wykonanie dobudowy i regulacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym położonym w Łodzi przy ul. Berlińskiego 13.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-03 12:59:15   szczegóły
    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-02-26 11:53:45  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   11753-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-03
Termin składania ofert:   2016-02-18
Skrócony opis:   ZP/4/2016 NA Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 4 części
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie ZP 4 2016.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-03 11:54:20   szczegóły
    Modyfikacja SIWZ - 2016-02-12 10:54:10  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-03-02 14:12:25  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   10369-2016
Data ogłoszenia:   2016-01-29
Termin składania ofert:   2016-02-15
Skrócony opis:   ZP/3/2016 NA Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 4 części:
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-29 10:50:03   szczegóły
    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-02-29 08:16:20  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   9587-2016
Data ogłoszenia:   2016-01-27
Termin składania ofert:   2016-02-11
Skrócony opis:   ZP/2/2016 NA Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 5 części:
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-27 12:17:19   szczegóły
    modyfikacja SIWZ - 2016-01-28 09:45:40  

zobacz

    modyfikacja SIWZ 2 - 2016-02-01 12:08:17  

zobacz

    nowy przedmiar ul. Wojska Polskiego 178 m. 2 - 2016-02-01 12:10:27  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-02-26 12:15:29  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   5-2016
Data ogłoszenia:   2016-01-22
Termin składania ofert:   2016-01-29
Skrócony opis:   Dostawa i montaż metalowych skrzynek pocztowych oddawczych (euroskrzynek) w liczbie 85 szt. we wskazanych nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-22 12:03:33   szczegóły
    wynik postępowania - 2016-02-02 10:55:51  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   4-2016
Data ogłoszenia:   2016-01-21
Termin składania ofert:   2016-01-28
Skrócony opis:   Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania MCRIII o nominalnej mocy 24 kW w lokalu użytkowym nr 5 U przy ul. Boya Żeleńskiego 12.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-21 13:40:28   szczegóły
    pytania i odpowiedzi - 2016-01-25 14:24:34  

zobacz

    wynik postępowania - 2016-01-29 08:57:29  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   4-2015
Data ogłoszenia:   2016-01-21
Termin składania ofert:   2016-01-27
Skrócony opis:   Dostawa tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Bałuty
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-21 13:39:54   szczegóły
    wynik postępowania - 2016-02-02 10:54:54  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   3-2016
Data ogłoszenia:   2016-01-21
Termin składania ofert:   2016-01-28
Skrócony opis:   przeprowadzenie wycinki drzew oraz dokonanie zastępczych nasadzeń, wykonanie cięć sanitarno-pielegnacyjnych wraz z usuwaniem posuszu i obumarłych konarów drzew na nieruchomościach wskazanych w załączniku nr 1
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-21 11:44:21   szczegóły
    wynik postępowania - 2016-01-29 08:59:54  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   2-2016
Data ogłoszenia:   2016-01-19
Termin składania ofert:   2016-01-26
Skrócony opis:   Dostawa materiałów piśmiennych i biurowych dla potrzeb AZK Bałuty
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-19 14:44:08   szczegóły
    pytania i odpowiedzi - 2016-01-21 08:30:49  

zobacz

    wynik postępowania - 2016-01-27 07:38:05  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   9148-2015
Data ogłoszenia:   2016-01-13
Termin składania ofert:   2016-01-21
Skrócony opis:   ZP/1/2016 NA Wykonywanie usług transportowych polegających na przewozie ładunków stałych oraz opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych po zgonach, pożarach eksmisjach, itp. z nieruchomości stanowiących zasoby Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie o zamówieniu.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-13 14:21:45   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-01-25 14:42:47  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   1-2016
Data ogłoszenia:   2016-01-13
Termin składania ofert:   2016-01-20
Skrócony opis:   Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania MCRIII o nominalnej mocy 24 kW w lokalu użytkowym nr 5 U przy ul. Boya Żeleńskiego 12.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-01-13 12:45:39   szczegóły
    unieważnienie postępowania - 2016-01-20 13:21:41  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AN do dnia 30.06.2013r.