Przetargi organizowane przez -  AdministracjeAdministracja:
Rodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [1]
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   27-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-31
Termin składania ofert:   2016-04-07
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem budowlanym określającym jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich ścian, gzymsów i klatki schodowej, konstrukcji dachu usytuowanego na nieruchomości w Łodzi przy ul. Zgierskiej 46
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-31 12:12:09   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-04-15 13:23:16  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   26-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-22
Termin składania ofert:   2016-03-25
Skrócony opis:   Wykonanie przeglądów rocznych gazowych wraz z naprawą uszkodzonych elementów dla budynków administrowanych przez AZK Łódź Bałuty
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE przeglądy gazowe 2016.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-22 12:32:31   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-03-30 14:43:27  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   25-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-17
Termin składania ofert:   2016-03-22
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 20 ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich elewacji budynku, ścian nośnych zewnętrznych budynku, stropu, przejścia bramowego, stropu nad piwnicami, podestów i spoczników w klatce schodowej, nadproży, przewodów kominowych, więźby dachowej wraz z projektem określającym jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uzyskanie pozwolenia na budowę
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-17 12:27:02   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-03-22 12:34:51  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   24-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-17
Termin składania ofert:   2016-03-22
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku frontowego położonego w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 38,
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-17 12:25:05   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-03-22 12:35:37  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   26829-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-15
Termin składania ofert:   2016-03-30
Skrócony opis:   ZP/12/2016 NA Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 8 części:
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-15 15:43:28   szczegóły
    Specyfikacja - 2016-03-15 15:45:44   szczegóły
    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-04-20 09:58:55  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   23-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-15
Termin składania ofert:   2016-03-18
Skrócony opis:   Usługa inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków wymienionych w załączniku do ogłoszenia w podziale na 8 części.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie inwentarki.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-15 15:04:58   szczegóły
    wynik postępowania - 2016-03-24 14:18:32  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   22-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-14
Termin składania ofert:   2016-03-18
Skrócony opis:   Wykonanie remontu pokryć dachowych oraz elewacji na budynku w Łodzi przy ul. Brzoskwiniowej 26 w zakresie prac ogólnobudowlanych zgodnie z przedmiarem robót
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-14 13:40:39   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-03-22 10:29:03  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   21-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-14
Termin składania ofert:   2016-03-18
Skrócony opis:   Roboty zduńskie polegające na budowie i przebudowie pieców kaflowych do 1 m 3 i budowie i naprawie pieców kaflowych typu „słupek” wraz z wywiezieniem gruzu. Po zakończeniu poszczególnych prac wykonawca przedstawia opinię kominiarską podpisaną przez mistrza kominiarskiego .
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-14 07:36:43   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-03-22 12:36:22  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   20-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-10
Termin składania ofert:   2016-03-15
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z ekspertyza mykologiczną lokalu nr 3 przy ul. Obrońców Westerplatte 22 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-10 10:02:55   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   19-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-09
Termin składania ofert:   2016-03-16
Skrócony opis:   Usługa najmu pojemników 1100 l z polietylenu z klapą na odpady komunalne wraz z dostarczeniem na nieruchomości w budynkach zarządzanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie plastikowe.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-09 14:56:58   szczegóły
    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-03-17 15:49:45  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   24543-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-09
Termin składania ofert:   2016-03-24
Skrócony opis:   ZP/11/2016 NA Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 7 części: Część 1: ul. Powstańców Wielkopolskich 26 m. 44, ul. Lutomierska 69 m. 17, Część 2: ul. Smutna 26 m. 21 Część 3: ul. Rybna 25 m. 4, ul. Sierakowskiego 36 m. 11 Część 4: ul. Biegańskiego 12/16 m. 20, ul. Wawelska 18/22 m. 15, ul. Sporna 72 m. 45 a Część 5: ul. Plac Kościelny 1/3 m. 9 Cześć 6: ul. Limanowskiego 8 m. 5, ul. Zawiszy Czarnego 11 m. 4 Część 7: ul. Zawiszy Czarnego 24 m. 14, ul. Łagiewnicka 25 m. 3
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-09 13:24:08   szczegóły
    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-04-15 14:13:20  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   18-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-07
Termin składania ofert:   2016-03-11
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z projektem zabezpieczeń i wzmocnień osłabionych elementów konstrukcyjnych i uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń na budowę budynku mieszkalnego (kubatura 712 m3) oraz budynku wc-ogólnego położonego w Łodzi przy ul. Limanowskiego 72.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-07 14:00:14   szczegóły
    wynik postępowania - 2016-03-15 16:41:35  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   17-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-07
Termin składania ofert:   2016-03-11
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Limanowskiego 36 w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z dokumentacji dot. inwentaryzacji ściany budynku głównego i oficyny
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-07 13:57:29   szczegóły
    unieważnienie postępowania - 2016-03-08 14:47:52  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   16-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-03
Termin składania ofert:   2016-03-09
Skrócony opis:   Usługa najmu pojemników 1100 l metalowych z klapą na odpady komunalne wraz z dostarczeniem na nieruchomości w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-03 14:37:08   szczegóły
    Unieważnienie konkursu - 2016-03-09 14:33:55  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   15-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-02
Termin składania ofert:   2016-03-09
Skrócony opis:   Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na dobudowę, regulację przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Limanowskiego 8 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-02 11:01:54   szczegóły
    wynik konkursu - 2016-03-15 16:47:20  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   14-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-02
Termin składania ofert:   2016-03-09
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z ekspertyza mykologiczną lokalu nr 3 przy ul. Obrońców Westerplatte 22 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-02 10:59:36   szczegóły
    unieważnienie postępowania - 2016-03-09 12:37:19  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   21327-2016
Data ogłoszenia:   2016-03-01
Termin składania ofert:   2016-03-16
Skrócony opis:   Przetarg ZP/10/2016 NA Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 5 części: Część 1: ul. Berlińskiego 15 m. 33, ul. Franciszkańska 10 m. 28, ul. Malinowa 10 m. 17 Część 2: ul. Organizacji WiN 41 m. 6 Część 3: ul. Wrocławska 18 m. 9 Część 4: ul. Limanowskiego 59 m. 53 Cześć 5: ul. Lutomierska 154 m. 30, ul. Ziołowa 10 c m. 2
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-03-01 14:38:29   szczegóły
    modyfikacja ogłoszenia - 2016-03-02 08:20:51  

zobacz

    modyfikacja SIWZ - 2016-03-02 08:21:15  

zobacz

    nowy formularz ofertowy - 2016-03-02 08:21:36  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-03-24 07:52:28  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   16627-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-18
Termin składania ofert:   2016-02-26
Skrócony opis:   ZP/9/2016 NA Wykonanie dokumentacji projektowych, w tym inwentaryzacji zagospodarowania terenu, inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną prawidłowości wykonanych robót budowlanych we wszystkich branżach, aktualnych protokołów kontroli instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o. i przewodów kominowych, projektów budowlanych zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa, uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zabytków dla lokali wymienionych w przedmiocie zamówienia.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie ZP 9.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-18 12:18:32   szczegóły
    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2016-02-22 13:46:11  

zobacz

    Modyfikacja SIWZ - 2016-02-22 13:46:44  

zobacz

    Nowy FORMULARZ OFERTOWY - 2016-02-22 13:47:22  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-03-04 15:23:13  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   14807-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-12
Termin składania ofert:   2016-02-29
Skrócony opis:   ZP/8/2016 NA Wzmocnienie ścian zewnętrznych klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łodzi przy ul. Zgierskiej 42
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie ZP 8 2016.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-12 13:24:04   szczegóły
    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-03-16 15:37:55  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    AZK Łódź Bałuty
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   14761-2016
Data ogłoszenia:   2016-02-12
Termin składania ofert:   2016-02-29
Skrócony opis:   ZP/7/2016 Roboty budowlane polegające na uszczelnieniu kanałów kominowych metodą szlamowania, uzupełnieniu ubytków przegród kominowych oraz na przemurowaniu ścian kominowych i uzupełnieniu tynków kominowych mieszanką cementowo-wapienną z dodatkami w budynkach mieszkalnych i lokalach stanowiących zasób Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2016-02-12 11:22:49   szczegóły
    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2016-03-02 11:53:18  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AN do dnia 30.06.2013r.